Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Przerwa w dostawie prądu – przyczyny braku zasilania

2024-01-27
Przerwa w dostawie prądu – przyczyny braku zasilania

Energię elektryczną traktuje się często jako dobro powszechne. Płacąc rachunki, każdy odbiorca oczekuje, że otrzyma prąd w niezbędnej ilości. Krótkie i rzadkie przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane wypadkami losowymi są akceptowalne, jednak dłuższe wzbudzają niepokój i obawy o utratę różnych korzyści, a nawet o straty materialne. W tym artykule opisujemy działanie polskiego systemu elektroenergetycznego i problemy, jakie towarzyszą dostawom energii elektrycznej. Przedstawiamy także najczęstsze przyczyny braku zasilania i radzimy, w jaki sposób zapewnić ciągłość dostaw prądu za pomocą agregatów prądotwórczych. Zapraszamy do lektury!

Skąd pochodzi energia elektryczna w naszych domach?

Polski system elektroenergetyczny, czyli KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) opiera się w 70% na elektrowniach węglowych. Część produkcji pochodzi z elektrowni gazowych, a pozostałe z innych źródeł, w tym z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), czyli głównie z farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Elektrownie węglowe i gazowe są źródłami stabilnymi, co oznacza, że łatwo przewidzieć ich produkcję, podczas gdy dostawy energii ze źródeł odnawialnych zależą ściśle od warunków pogodowych. Mimo więc, że OZE są zdecydowanie bardziej korzystne dla środowiska naturalnego, to jednak z punktu widzenia stabilności systemu elektroenergetycznego stanowią pewien problem.

Niezależnie jednak od źródeł pochodzenia, wyprodukowana energia elektryczna trafia do systemu elektroenergetycznego i liniami przesyłowymi wysokiego, średniego i niskiego napięcia jest przesyłana do odbiorców. Tak odbywa się fizyczna dystrybucja prądu. Energię elektryczną należy równolegle rozpatrywać również jako towar.

Energia elektryczna – towar, którego się nie magazynuje

Energia elektryczna, poza tym, że stanowi źródło zasilania urządzeń elektrycznych, jest też towarem. Choć od producenta do odbiorcy może trafić różnymi drogami, to większość prądu na naszym rodzimym rynku sprzedawana jest przez elektrownie zawodowe energetycznym spółkom obrotu. Jest to handel hurtowy. Ze spółek obrotu, energia trafia do sprzedawców, którzy na podstawie umów sprzedaży, dokonują sprzedaży detalicznej odbiorcom końcowym, czyli np. gospodarstwom domowym czy firmom.

Warto zaznaczyć, że energia elektryczna jest towarem specyficznym. Nie można jej wyprodukować, a następnie na dużą skalę zmagazynować, tak jak to się dzieje w przypadku innych dóbr: samochodów, ubrań, urządzeń elektronicznych czy żywności. Choć magazyny energii istnieją i są coraz bardziej efektywne, to jednak magazynowanie energii elektrycznej na znaczącą skalę jest jeszcze obecnie nieopłacalne. Dlatego fizyczna produkcja prądu i jego zużycie muszą się równoważyć w czasie rzeczywistym, co sprawia, że zaburzenie pracy takiego układu może skutkować przerwą w zasilaniu.

Jakie mogą być przyczyny braku zasilania?

Przyczyny braku zasilania mogą być bardzo zróżnicowane. Część z nich określana jest mianem planowanych wyłączeń, natomiast do drugiej grupy zalicza się awarie. Jak nietrudno się domyślić, planowane wyłączenia są przewidywalne, a awarie – nie.

 Planowane wyłączenia prądu

Każdy odbiorca w Polsce może wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, czyli podmiot, który zajmuje się handlem energią (prąd jako towar). Nie może natomiast wybrać dystrybutora, czyli podmiotu odpowiedzialnego za fizyczną dostawę energii elektrycznej do odbiorcy. Dystrybutor związany jest z konkretnym terenem i odpowiedzialny za znajdujące się na nim linie elektroenergetyczne oraz inne elementy infrastruktury. To właśnie dystrybutorzy energii elektrycznej planują wyłączenia dostaw prądu. Każdy odbiorca może sprawdzić na stronie internetowej swojego dystrybutora, kiedy planowane jest wyłączenie dostawy energii. Czas ten określany jest precyzyjnie, co do godziny.

Przyczyny planowanych wyłączeń wynikają najczęściej z potrzeby modernizacji lub konserwacji sieci. Może to być np. przyłączenie nowo wybudowanego odcinka sieci, planowana wymiana elementów sieci (aparatury elektrycznej, słupów, przewodów) czy też konserwacja stacji transformatorowej. Dystrybutor energii elektrycznej ma obowiązek poinformowania o planowanych wyłączeniach na dwa tygodnie przed ich terminem.

 Awarie i katastrofy naturalne

Awarie są, z natury rzeczy, nieprzewidywalne. Najczęściej powodują je niekorzystne warunki atmosferyczne:

  • - silne wiatry,
  • - burze,
  • - intensywne opady śniegu,
  • - szadź.

Poza trudnymi warunkami naturalnymi, za awarie odpowiedzialne są również uszkodzenia spowodowane przez człowieka. Najczęściej awaryjna przerwa w dostawie prądu związana jest z pracami budowlanymi (najbardziej reprezentatywny przykład to przerwanie ciągłości kabla ziemnego przez łyżkę koparki), a także z kradzieżami przewodów. Kolejnym problemem są awarie wynikające ze zużycia eksploatacyjnego sieci. Choć dystrybutorzy modernizują i usprawniają odcinki sieci, za które są odpowiedzialni, to jednak ciągle jeszcze wiele z nich jest przestarzałych i w związku z tym bardziej narażonych na awarie niż sieci nowe lub zmodernizowane.

Awarii nie można przewidzieć, podobnie jak dokładnego terminu jej usunięcia. Podając przewidywany orientacyjny termin usunięcia awarii, dystrybutorzy bazują na wcześniejszych doświadczeniach i podobnych przypadkach z przeszłości. Warto zaznaczyć, że wszyscy dystrybutorzy energii elektrycznej dysponują systemami, które sygnalizują wystąpienie awarii na większości linii elektroenergetycznych. Ponadto, dysponują również służbami, które przystępują do usunięcia awarii możliwie najszybciej. Nie oznacza to zawsze natychmiastowego działania, ponieważ niekiedy bezpieczeństwo ludzi wymaga np. wcześniejszego ustabilizowania się warunków pogodowych czy zakończenia działań innych służb (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, wojska czy policji).

Sprawdź też: ➡️ Jak zapewnić zasilanie w razie awarii prądu?

 Kryzys energetyczny

W III kwartale 2021 r. w Europie odnotowano kryzys energetyczny, który stał się jeszcze bardziej poważny w kontekście rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie. Widmo problemów z dostawami energii elektrycznej stało się realne. Na szczęście wydaje się, że sytuacja została opanowana, przynajmniej na najbliższy czas.

Wydarzenia te pokazały jednak, jak niewiele potrzeba, żeby zachwiać stabilną co do zasady i rozwiniętą cywilizacyjnie Europą. Warto wiedzieć, że mimo poprawy sytuacji, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z dostawami prądu w Polsce jest realne, tym bardziej że nasz system energetyczny jest przestarzały i wymaga ogromnych nakładów finansowych na modernizację. Jednocześnie zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, co sprawia, że krajowe sieci mogą okazać się niewydolne, a przerwy w dostawach częstsze i dłuższe.

 Przeciążenie systemu energetycznego

Przeciążenia mogą wystąpić, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną przekracza możliwości produkcyjne lub przesyłowe systemu energetycznego. Zazwyczaj ma to miejsce podczas ekstremalnych warunków pogodowych, na przykład podczas upałów, gdy wiele osób używa urządzeń chłodzących, lub w zimie, gdy wzrasta zużycie ogrzewania elektrycznego. Przeciążenia te mogą prowadzić do lokalnych black-outów lub nawet większych awarii w systemie.

Sprawdź też: ➡️ BLACKOUT W POLSCE. CZY TO MOŻLIWE I JAKI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DOBRAĆ?

Co zrobić, żeby zachować ciągłość zasilania?

Awarie, jako zdarzenia nieplanowane są szczególnie uciążliwe dla większości odbiorców. Jednak nawet planowane wyłączenia, w pełni przewidywalne, mogą stanowić problem, zwłaszcza jeśli są częste. Niezależnie od przyczyn przerw w zasilaniu, można zapewnić swojemu domowi czy firmie ciągłość dostaw prądu. Z uwagi na powyższe coraz więcej użytkowników decyduje się na zaopatrzenie we własny odpowiednio dobrany agregat prądotwórczy.

Posiadanie generatora prądu w znacznym stopniu redukuje dyskomfort związany z potencjalną możliwością utraty zasilania czy to z powodu kryzysu, awarii, napraw czy modernizacji infrastruktury energetycznej. Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów, zapewniamy zróżnicowaną ofertę. Z agregatów przenośnych takich jak Proton 12000 230 Oasis Diesel czy Proton 1 Diesel skorzystają właściciele domów jednorodzinnych. Z kolei Proton 360 Plus Diesel (Dual) sprawdzi się w gospodarstwie rolnym, natomiast w niewielkiej firmie przydatny może okazać się Proton Oasis 3 Diesel.

Więcej na temat właściwego doboru agregatu prądotwórczego do indywidualnych potrzeb użytkownika piszemy w tekście ➡️ Na jakie parametry zwracać uwagę przy zakupie agregatu?

Kiedy warto zdecydować się na agregat prądotwórczy?

Własny generator prądu w domu to wygoda i komfort. Odpowiednio dobrane urządzenie zagwarantuje nieprzerwaną pracę kotła co, lodówki czy płyty kuchennej, a także oświetlenia i innych niezbędnych sprzętów domowych.

Z kolei agregat w firmie zapewni ciągłość pracy, brak przestojów produkcyjnych, a co za tym idzie, również strat finansowych. W branży HORECA, agregat pozwoli na zachowanie ciągłości usług, a także zapobiegnie problemom związanym z chłodnictwem. Produkty spożywcze wymagają spełnienia bardzo restrykcyjnych norm przechowywania i przydatności do spożycia. Nawet kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu w upalny dzień może stanowić problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w chłodziarkach i zamrażarkach, a w konsekwencji utratę zapasów i dotkliwe straty finansowe. Z kolei agregaty prądotwórcze w laboratoriach, ambulatoriach i szpitalach, to często gwarancja zdrowia, a niekiedy i życia pacjentów.

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2024
pixel