Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Agregat z automatycznym rozruchem – dlaczego warto?

2023-11-09
Agregat z automatycznym rozruchem – dlaczego warto?

Automatyczny rozruch to niezbędna funkcjonalność dla agregatów służących jako rezerwowe źródła energii elektrycznej. W sytuacjach awarii sieci, zapewnia szybkie i niezawodne uruchomienie generatora, minimalizując przerwy w dostawie prądu. Dzięki technologii automatyki SZR, użytkownicy mogą liczyć na ciągłość działania krytycznych systemów i urządzeń. Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się więcej o automatyce SZR.

W tej publikacji — spis treści:

1. Agregaty z SZR – gdzie znajdują zastosowanie?

2. Agregat z automatycznym rozruchem – co to znaczy?

3. Automatyczny rozruch – jak to działa?

4. Jakie wymagania powinien spełniać dobry układ SZR?

5. Kiedy warto wybrać agregat z automatycznym rozruchem?

6. Nie daj się zaskoczyć - wybierz niezawodne agregaty Proton z SZR

Agregaty z SZR – gdzie znajdują zastosowanie?

Zanim przejdziemy do omawiania zalet automatycznego rozruchu agregatów, warto podkreślić ogólne znaczenie generatorów z SZR. Agregaty można porównać do niewielkich, lokalnych elektrowni. Wytwarzają prąd dzięki możliwości przetwarzania energii paliw takich jak np. olej napędowy na energię mechaniczną, a następnie na elektryczną. Generatory mogą w sposób zautomatyzowany, bez konieczności udziału człowieka, zasilać w prąd nie tylko pojedyncze urządzenia, ale także duże ich grupy, a nawet całe budynki.

Agregaty prądotwórcze są przydatne w dwóch sytuacjach:

 • 1️⃣ kiedy nie ma innej możliwości zasilania urządzeń czy obiektów budowlanych w energię elektryczną,
 • 2️⃣ dla podtrzymania zasilania w przypadku przerw w dostawie prądu spowodowanych np. awariami, albo nieprawidłowym napięciem sieci.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów zastosowań agregatów prądotwórczych z SZR:

 • ✅ szpitale,
 • ✅ urzędy,
 • ✅ hotele,
 • ✅ restauracje, sale bankietowe, duże imprezy (np. wesela),
 • ✅ serwerownie i centra danych,
 • ✅ firmy, które nie posiadają działu technicznego,
 • ✅ zakłady produkcyjne,
 • ✅ hodowla zwierząt (np. fermy drobiu),
 • ✅ domy jednorodzinne.
Agregat z automatycznym rozruchem na przyczepie obraz

Agregat z automatycznym rozruchem – co to znaczy?

Automatyczny rozruch agregatu prądotwórczego, nazywany zamiennie również samoczynnym zapłonem rezerwy lub samoczynnym załączaniem rezerwy (SZR), a także ATS (ang. Automatic Transfer Switch), to system, który umożliwia uruchamianie agregatu prądotwórczego w sposób automatyczny w przypadku utraty zasilania głównego źródła energii elektrycznej. SZR w agregatach prądotwórczych jest instalowany w celu zapewnienia ciągłości zasilania elektrycznego w sytuacjach awaryjnych lub utracie zasilania ze źródła głównego, którym jest co do zasady sieć elektroenergetyczna.

Automatyczny rozruch agregatu prądotwórczego jest szczególnie przydatny w tych obiektach budowlanych, w których przerwa w dostawie prądu może mieć poważne konsekwencje. Do takich budowli kwalifikują się przede wszystkim szpitale, centra danych czy obiekty przemysłowe, a także duże sklepy, hotele i restauracje. Agregaty stacjonarne z SZR stosowane są także w rolnictwie, np. dla podtrzymania pracy wentylatorów w szklarniach czy pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli zwierząt.

Coraz częściej agregaty prądotwórcze z SZR znajdują się na wyposażeniu nawet niewielkich sklepików czy punktów gastronomicznych oraz domów jednorodzinnych. Są to zwykle niewielkie agregaty przenośne, takie jak np. Proton 1 Plus czy Proton 12000 230 V, które w automatykę SZR wyposaża się opcjonalnie, na życzenie Klienta. Decydując się na SZR, można zapewnić nieprzerwane działanie urządzeń i ochronę przed stratami spowodowanymi utratą energii elektrycznej. Przełączanie z zasilania podstawowego na rezerwowe (agregat) odbywa się automatycznie i bez udziału człowieka. Dzięki temu ani właściciele domu, ani członkowie rodziny czy np. najemcy nie muszą ani uczyć się obsługi agregatu, ani nawet podchodzić do niego. Generatory bez SZR trzeba załączać i wyłączać ręcznie.

Automatyczny rozruch – jak to działa?

Automatyka SZR służy do automatycznego przełączenia źródeł zasilania w energię elektryczną z zasilania podstawowego na rezerwowe, którym jest w tym przypadku agregat prądotwórczy. Należy podkreślić, że automatyka SZR pracuje w trybie ciągłym w obydwie strony. Oznacza to, że system nieprzerwanie zbiera niezbędne informacje zarówno z sieci elektroenergetycznej, jak i z generatora, a następnie przetwarza je i na podstawie uzyskanych wyników steruje pracą zespołu prądotwórczego. W trybie automatycznym, automatyka SZR kontroluje poprawność parametrów napięcia dostarczanego z sieci elektroenergetycznej. Jeśli wykryje nieprawidłowości lub zanik napięcia na którejkolwiek z faz, wskutek wygenerowanego sygnału, rozłącza stycznik sieci i uruchamia agregat. Zmiana źródła zasilania odznacza się pewną zwłoką czasową. Krótkotrwały zanik napięcia czy zmiana jego parametrów po którym wszystko wraca do normy, nie skutkuje załączeniem agregatu. Dlatego rozłączenie stycznika sieci odbywa się dopiero po określonym, programowalnym czasie, np. min. 10 sekundach lub więcej na życzenie klienta od zarejestrowania przez automatykę nieprawidłowości napięcia lub jego zaniku.

Rozpoczyna się wówczas uruchomienie procedury załączania agregatu. Po rozpoczęciu pracy przez zespół prądotwórczy oraz po jej ustabilizowaniu, w przypadku dalszej nieobecności napięcia w sieci, załączony zostaje stycznik generatora i energia elektryczna z agregatu dostarczana jest do instalacji budynku (lub wybranych obwodów elektrycznych). Warto podkreślić, że załączenie stycznika generatora następuje po pewnym czasie od rozłączenia stycznika sieci – ta zwłoka czasowa jest konieczna i zapobiega ewentualnemu zderzeniu faz, jeśli napięcie w sieci niespodziewanie powróciłoby. SZR definitywnie uniemożliwia więc spotkanie prądów.

Po uruchomieniu agregatu i rozpoczęciu zasilania z rezerwowego źródła energii, system cały czas kontroluje parametry sieci elektroenergetycznej. Kiedy następuje powrót napięcia w sieci, rozpoczyna się procedura rozłączania stycznika generatora i w rezultacie ponowne załączenie stycznika sieci elektroenergetycznej. Agregat nie jest wyłączany jednak od razu – pracuje jeszcze przez jakiś czas, na wypadek gdyby napięcie w sieci znowu zanikło. Praca silnika jest również konieczna z uwagi na proces chłodzenia generatora. Jeśli napięcie nie zaniknie, stopniowo zespół prądotwórczy przechodzi w stan spoczynku, podczas gdy system nadal stale kontroluje parametry napięcia sieciowego.

Jakie wymagania powinien spełniać dobry układ SZR?

SZR to system, który musi być niezawodny. Jego prawidłowe działanie wymaga spełnienia szeregu koniecznych warunków związanych m.in. z prawidłowym wykrywaniem zaniku napięcia z sieci.

Warto podkreślić, że istotny w przypadku automatyki SZR jest czas zadziałania, który powinien być możliwie krótki, ale także skoordynowany z czasem zadziałania zabezpieczeń urządzeń zasilających oraz odbiorczych (w ten sposób unika się niepotrzebnego przełączania zasilania). Ważne jest także opisane już załączanie stycznika źródła rezerwowego dopiero po otwarciu stycznika źródła podstawowego w celu uniknięcia zwarć oraz innych nieprawidłowości pracy całego systemu.

Nietrudno zauważyć, że automatyka SZR jest skomplikowanym systemem, a jej prawidłowe działanie pozostaje kluczowe dla prawidłowego zasilania zarówno ze źródła podstawowego, jakim jest sieć elektroenergetyczna, jak i rezerwowego, czyli agregatu prądotwórczego.

Kiedy warto wybrać agregat z automatycznym rozruchem?

Mogłoby się wydawać, że agregat z SZR to korzystne rozwiązanie. Rzeczywiście, jest tak, kiedy urządzenie pełni funkcję zasilania rezerwowego dla obiektu budowlanego, który w normalnych warunkach pobiera energię z sieci elektroenergetycznej. Nie ma jednak żadnego uzasadnienia, jeśli generator jest jedynym źródłem zasilania w przypadku, gdy budynek nie jest przyłączony do sieci. Wówczas urządzenie pracuje nieprzerwanie i automatyka załączania i rozłączania nie ma żadnego znaczenia dla zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Podobnie stosowanie agregatów z SZR nie ma sensu, jeśli urządzenie zasila odbiory jedynie czasowo, tak jak ma to miejsce np. podczas imprez plenerowych, prac polowych w rolnictwie, robót budowlanych, kiedy nie ma jeszcze przyłącza energetycznego albo w różnego rodzaju pracach w terenie. Choć w takich sytuacjach agregat pracuje czasowo, podobnie jak w przypadku zasilania rezerwowego, jest wówczas jedynym źródłem prądu, dlatego stosowanie urządzenia z SZR mija się z celem.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że agregat z SZR może pracować jako samodzielny generator w odseparowaniu od sieci elektroenergetycznej. Dlaczego więc zwracamy w ogóle uwagę na ten parametr, skoro technicznie nie ma przeciwwskazań dla zastosowania w trybie pracy poza siecią zarówno jednego, jak i drugiego typu urządzeń? Powodem są koszty. Agregaty bez SZR są po prostu tańsze, dlatego jeśli wiadomo, że urządzenie nie będzie współpracować z siecią, nie ma sensu ponosić dodatkowych wydatków na tę automatykę. Zresztą, jak już wspominaliśmy, w ofercie Proton znajduje się wiele agregatów, które w SZR wyposaża się opcjonalnie, na życzenie Klienta.

Nie daj się zaskoczyć - wybierz niezawodne agregaty Proton z SZR

Nie pozwól, aby przerwy w zasilaniu wpływały na efektywność Twojego biznesu. Dzięki naszym agregatom z automatycznym rozruchem (SZR), Twoje urządzenia zawsze będą miały zapewnione źródło prądu. W dobie nowoczesnych technologii, każda sekunda bez zasilania może oznaczać stratę. Dlatego tak ważne jest, aby dostosować odpowiednie rozwiązania do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami – razem zaplanujemy idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu. Nasi klienci zwracają się do nas nawet po kilku latach od zakupu swojego agregatu w celu doposażenia swojego agregatu w SZR, co z przyjemnością realizujemy.

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2023
pixel