Regulamin konkursu "Agregat, moje zdanie 2019"

Regulamin konkursu „Agregat, moje zdanie 2019”

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Agregat, moje zdanie” jest PROTON POLSKA - Agregaty prądotwórcze. , NIP: 8271065866 z siedzibą przy ulicy Olendry małe 28, 98–200 Sieradz.

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonała zakupu agregatu prądotwórczego w firmie organizatora.

 

§2. Zasady promocji

1. Konkurs trwa od 01.04.2019 do 30.12.2019.

2. Opublikowanie wyników nastąpi 30.12.2019 o godzinie 12:00 czasu polskiego, na stronie www.proton-polska.pl/2019-wyniki

3. Konkurs polega na wypełnieniu ankiety na stronie www.proton-polska.pl/2019

4. Uczestnik może wypełnić tylko jedną ankietę na stronie www.proton-polska.pl/2019 na 1 sztukę agregatu. Oznacza to że może wypełnić 10 ankiet w przypadku zakupu 10 sztuk agregatów itd.

5. Organizator nagrodzi 1 osobę w trybie losowym dokonanym za pomocą skryptu losującego (dostępnego do wglądu na prośbę zainteresowanych).

6. Nagrodami w konkursie jest jedna z podanych nagród: 1. Bon 1000 zł brutto na tankowanie w sieci Orlen , 2. Nowy telefon czarny Samsung Galaxy S7, 3. Bon 1000 zł brutto na zakupy w Leroy Merlin - w zależności jakiego wyboru dokona uczestnik konkursu na etapie wypełnienia ankiety.

7. Akceptując regulamin uczestnik konkursu zezwala na upublicznienie swojej recenzji produktu (będącej warunkiem do przystąpienia w konkursie) na stronie www.proton-polska.pl w tym uczestnika imienia, nazwiska, miasta, nazwy firmy.

 

§3. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu polityki prywatności niniejszej strony proton-polska.pl

 

§4. Prawa i obowiązki Organizatora

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają ̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

3. Organizator jest zobowiązany przesłać nagrodę i ponieść koszt przesyłki na adres wskazany przez Wygrywającego.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się ̨do Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem kontakt@proton-polska.pl

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@proton-polska.pl Operator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od daty ich przesłania.

pixel